21 de maig 2008

somni i poesiasón experiències normals
són imatges normals
per casualitat es vessen d’un somni
i es tornen un ram de coses singulars
són sentiments normals
són paraules normals
per casualitat ensopeguen amb un poeta
i es tornen versos nous i estranys
només si he begut sé el grau del licor
només enamorat sé el pes de l’amor
tu no pots escriure els meus versos
tampoc jo no puc tenir els teus somnis

Hu Shi 胡适 (10-10-1920)

梦与诗

都是平常经验,
都是平常影像,
偶然涌到梦中来,
变幻出多少新奇花样!
都是平常情感,
都是平常言语,
偶然碰着个诗人,
变幻出多少新奇诗句!
醉过才知酒浓,
爱过才知情重;
你不能做我的诗,
正如我不能做你的梦。´

1920年10月10日

dōu shì píngcháng jīngyàn ,
dōu shì píngcháng yǐngxiàng ,
ǒurán yǒng dào mèng zhōng lái ,
biànhuàn chū duōshǎo xīnqí huāyàng !
dōu shì píngcháng qínggǎn ,
dōu shì píngcháng yányǔ ,
ǒurán pèng zháo gè shīrén ,
biànhuàn chū duōshǎo xīnqí shī jù !
zuì guò cái zhī jiǔ nóng ,
ài guò cái zhī qíng zhòng ;
nǐ bùnéng zuò wǒde shī ,
zhèngrú wǒ bùnéng zuò nǐ de mèng.